Brydehøjvej 20

8362 Hørning

Århus Kommune Ejendomsnummer: 46 391

Matr. 10, Åbo by, Ormslev sogn

Grundareal: 52.353 m²

Beboere 2005:

Morten Simonsen, Dorte Vangsø Nielsen

Tidligere ejere: I det nedenfor citerede skrift nævnes en række tidligere ejere, men jeg har ikke verificeret dem,

 

Uddrag af Erik Aagaards erindringer s. 29

Mtr. nr. 10 Åbo by, Ormslev sogn (Brydehøjvej 20) er paa 10 tdr. land. 1916 med 1.435 kr. gæld og 6.200 kr. brandforsikring.

De første jeg mindes der - som gamle - er Sisse(er fra Møen) og Kristen Holm (Broder til Peder Holm i Bering)

Dens beliggenhed kan tyde paa, at den er frasolgt Vestergaard før 1812, muligvis til gaardens løskøb fra Constantinsborg? muligvis til et andet barns bosættelse?
Holms er der fra 1870, da de undermurer stuehuset.
De har to sønner (begge lammede) Morten er (ikke oplyst) og Marius er tandtekniker ugift. De sælger den i 1915 til Peder Hansen (Per Tarskovmøller) og hustru Ane Kristine Hansen, og Holms køber grund ved Ormslev st. og bygger der.
Peder Hansens har flere børn. Hans var tømrer og arbejdede en tid hos mig, en datter var syerske og boede i Edslev. De andre ved jeg ikke noget om.
Da ingen af børnene ønsker at overtage ejendommen, sælger de den i 1920 til gartner Niels Jensen og hustru Frederikke. Peders rejser til Edslev, og han bliver kommunens skatteopkræver, boende i et af husene vestligst i byen. N. J og Frederikke havde en (teksten er utydelig)
De sælger i 1961 til gartner (navnet mangler)
Den ligger paa Aabo mark nord for Edslev Harlev vejen hvor den svinger vinkelret til vestlig retning mellem Edslev- og Aabo marker.
Peder Hansens flytter til matr. 23b i Edslev (Kilde VB)