Brydehøjvej 24

8362 Hørning

Århus Kommune Ejendomsnummer: 46 391

Matr. 9a, Åbo by, Ormslev sogn

Matr. 9a: 89.975 m²

11b: 13.021 m²

Beboere 2005: Aksel Laurits Nygård, Lise Taisbak Nygård

Tidligere ejere: Marie Holm

I det nedenfor citerede skrift nævnes en række tidligere ejere, men jeg har ikke verificeret dem,

Uddrag af Erik Aagaards erindringer s. 27

Mtr. nr. 9a 11b 28. 4c 10 Åbo by, Ormslev sogn (Brydehøjvej 24) er paa 18 3/4 tdr. land. 1916 med 4.700 kr. gæld og 9.580 kr. brandforsikring.

Dens mtr. nr. har ingen tilknytning til Aabovestergaards nuværende mtr. nr. men til 1812 har den tilhørt den, idet, den da blev udstykket og bygget til en datter, og laa i byen til 1862, da den byggedes paa dens nuværende sted. Dens beliggenhed i byen var, hvor de tre følgende 9 mtr. nr. er.

Fra 1812 til 1832 ejes den af ovennævnte (ingen navn) datter gift med Knud Hans Nielsen Holm. Den overtages af deres søn Niels Knudsen Holm og hustru, og det er dem der bygger den paa marken i 1862. I 1867 overdrages den til deres søn Peter Hansen Holm og hustru, der har den til 1907. Den ejes nu af deres datter Marie Holm.

I en af de hårde snevintre 1929 eller 35, laa der saa meget sne paa taget paa det østre hus, som tø og lidt regn havde gjort yderligere tungt, knækkede alle spærene i hanebaandsstedet, idet, det træ i bjælkeenderne, der havde været til støtte for spærtapperne, dels var rådnet væk eller ormædt, saa hanebaandene laa paa det korn eller halm der var paa loftet.
Det havde forskrævet sig. Det var meget svært at faa løftet op igen og samlet, men vi fik det da gjort.

Den ligger sydvest for Aabo med privatvej til Edslev Harlevvejen mellem Aabolunds og gartneriets marker, samt ad Vestergaards markvej til Aabo.

(De omtalte huse i Åbo er Ormslevvej 515)