Brydehøjvej 28

8462 Harlev

"Åbolund"

Århus Kommune Ejendomsnummer: 46 448

Matr. 12A, Åbo by, Ormslev sogn

Grundareal: 237.603 m²

Matr. 9m: Harlev by og sogn: 27.840 m²

9n: 38.525 m²

10a: 11.001 m²

1b: Tåstrup, Harlev: 51.640 m²

5b: 10.933 m²

14d: Edslev, Kolt: 42.138 m²

11a: Åbo, Ormslev: 25.979 m²

12a: 169.486 m²

Total: 377.542 m²

Arealoplysningerne er forskellige i registreringerne fra ejendomsvurdering og Matrikelstyrelsen

Beboere 2005: Lars Jørgen Søndergård, Inge Margrethe Søndergård

Tidligere ejere: Åge Jensen

I det nedenfor citerede skrift nævnes en række tidligere ejere, men jeg har ikke verificeret dem,

 

Uddrag fra Erik Aagaards erindringer: s. 30.

Mtr. nr. 11a 12a (12f 12c 27.34. Åbo by, Ormslev sogn (Brydehøjvej 28) "Aabolund" er paa 40 3/8 td. land - 1916 med 28.555 kr. gæld og 15.900 kr. brandforsikring-

De første jeg ved om der er Rasmus Enevoldsen og hustru fra ca. 1840. De har to børn. Sønnen Marius Enevoldsen og hustru overtager den i 1880 efter sin faders død og datteren Dorothea. Er begge ugifte. Til hende og moderen bygges et hus øst for gaarden i 1880. Efter deres død, har der været mange hold lejere i det. Peder Knudsen og hustru f. Olesen fra Hasselager køber gaarden i 1905, og Marius køber (da enkem.) Peder møllekusks hus i Edslev.

Før høsten i 1914, var jeg der, og saa paa den med køb for øje. Da ejedes den stadig af Peders. Samme aar købes den af Anna og Jens Sørensen fra Ormslev (begge stammede fra Solbjerg). I 1915 køber de Solbjerg kro, og sælger gaarden til Aage Jensen fra Tovstrup og hustru Anna f. Sørensen fra Eritsholdt. (teksten er utydelig) En nat i 1937 brænder alle udlængerne. Der blev kun lidt reddet, men dog først hans bil. Bygningerne blev opført samme sted med grundmur og faste tage.

De har to børn. datteren Inger Kirstine er gift med Otto Smidth i Tarskov Mølle, og sønnen Niels er til dato ugift.

Aage Jensen var i flere aar knyttet til Niels Henriksens delitanter i Kolt. Gaarden ejes endnu af ham.

Den ligger nærmest midt i marken som er det sydvestligste af Aabo marker, med privatvej fra gaarden mod vest til Edslev-Harlevvejen.