Knudevejen 12

8362 Hørning

Århus Kommune Ejendomsnummer: 254 113

Matr. 15A, Edslev by, Kolt sogn

Grundareal: 71.348

Beboere 2005: Peter Dam Henriksen, Vibeke Adler, Rasmus Dam Adler

Tidligere ejere: Jens og Jette Andersen

Esther og Viggo Madsen

Uve Godbergsen

 

Uddrag af Erik Aagaards optegnelser, s. 111:

Matr. nr. 15a (Knudevejen 12) "Tinglund" er paa 131/4 tdr. land - 1916 med 6.500 kr. gæld og 5.876 kr. brandforsikring.

De første jeg ved om der, er Ane Andersdatter (Madsdatter?) fra "Bundgaarden")? I Edslev, og sønnen i den, Lars Jensen, og de har ejet den siden 1860. De har børnene Berta Marie gift med Rasmus Sørensen (Rasmus Daglejer) fra Ingerslev, de bygger statsejendom paa Edslev Møllemark i 1903, Kristine gift med Frederik Pedersen i Edslev, Anton dør som soldat, Mads Larsen gift med (navnet mangler) var stationsmester i Hørning og Jette blev gift med Jens Andersen fra Tojbjerg (Todbjerg?), overtog gaarden i 1896.
De to var Knudeboernes mælkekuske i mange Aar, Lars ca. 10 Aar og derefter Jens i 13 Aar til Edslev, og 20 Aar til Ormslev St. derned tog de tillige Holmgaardenes mælk med, indtil de i 1929 sælger til Viggo Madsen og hustru (Ester) idet ingen af deres mange børn var libhavere til den.

Børnene er Ane gift med Peter Andersen fra Gislev paa Fyn, og de har Krumstedet øst for Store Mose i Kattrup, Anton Larsen gift med Magda Thomsen fra Skovby Vestergaard, og de boer paa Skovby Mark, Agnes Laurine gift med arbejdsmand, skomager nu vejformand i Ormslev-Kolt kommune Thomas Christiansen fra Taastrup boer i Kunnerup (nordlige del af Kolt), Lars Peter gift med Erna Sejr boer i Aarhus, Signe gift med Charles Viktor boer i Skaade, Margrethe gift med Rasmus Jørgensen boer i Aarhus, samt Johanne gift med Andreas Andreasen boer i Aabyhøj. Efter salget af gaarden køber Jenses hus i Kunnerup.

For Viggos brænder gaarden i 1955, den bygges op paa samme sted med grundmur og faste tage, og ejes endnu af dem. (Viggo fortsætter traditionen som mælkekusk)
De har børnene (Navnene mangler)

Den ligger noget nord og vestligst for den nye vej, før den naar den gamle Knudevej, den er ogsaa anlagt paa noget af deres jord.

 

Uddrag af: Erindringer fra min barndom, Inger Agnes Jensen, boede Knudevejen 27 fra 1916 til 1972

Næste nabo var Jens Andersen og Jette, som boede nordøst for os (Knudevejen 12, matr. 15A) Deres ejendom var på 12-14 tdr. land, de havde otte børn, men i min barndom var der kun to hjemme, Edith var lidt ældre end mig og Johannes var på min alder, vi gik i skole sammen, men ud over det kendte jeg dem ikke så godt, far og mor kom kun sammen med dem til gilder, og det var sjældent.