Knudevejen 20

8362 Hørning

Århus kommune Ejendomsnummer: 254 148

Matr. 15b og 25a, Edslev by, Kolt sogn

Grundareal: 42.514

Matr. 25a: 26.206

15b: 16.308

Beboere 2005: John Svarre,

Tidligere ejere: Niels Sørensen, Ane

Aksel Sørensen, Amanda

Niels og Karl Sørensen

Aksel Sørensen rejste midt i 1920erne til Norge hvor han blev gift med Amanda, de boede vistnok i Bergen, fik 3 drenge der, Alfred og tvillingerne Niels og Karl, i begyndelsen af 1930erne flyttede de til Danmark og overtog ejendommen, her fik de datteren Astrid.
Amanda var ikke rask og faldt ikke til i Danmark, hun rejste til Norge på besøg hos sin familie og døde der.

 

Uddrag af Erik Aagaards erindringer, s. 112:

Matr. nr. 15b (Knudevejen 20) er paa 4¾ tdr. land - 1916 med 1.977 kr. gæld og 3.025 kr. brandforsikring.

Den er opført i 1876 af Niels Sørensen og Hustru Anne. De har børnene, Magnus, tømrermester gift med og boer i Laasby, Dagmar er gift med gartner Jens Brahe i Hasselager, Alfred gift og boer i Norge, tvillingen Karl overtog den da Niels er død, den anden tvilling ved jeg ikke noget om.
Anna købte det lille hus ved Bering Korsvej.

Alfred Engelsbæk Sørensen havde den en tid, og i 1947 ejes den af Niels Engelsbæk Sørensen. Den har nærmest været drevet som gartneri, og ejes nu af

Den ligger noget tilbage fra den gamle Knudevej, med privatvej fra den, til den, og naboejendommen længere mod nordvest.

 

Uddrag af: Erindringer fra min barndom, Inger Agnes Jensen, boede Knudevejen 27 fra 1916 til 1972

Sidste naboer jeg vil fortælle om er Niels Sørensen og Ane, de boede nord for os (Knudevejen 20, matr. 25a, 15b). Så længe jeg kan huske havde de hver sin stue, hun lavede mad og så spiste de hver for sig.
Til sidst flyttede Niels til en søn, og Ane flyttede til et lille hus ved Bering Korsvej, og en søn overtog ejendommen.
Niels Sørensen var ikke særligt omgængelig, far tog mange ture med ham, han tålte ikke at andres dyr kom ind på hans jord, men det gjorde ikke noget hvis hans egne strejfede.
Ane gik til alle de begravelser hun kunne finde, bare for kaffen og samværet, der var næsten altid kaffe bagefter, jeg kan tydeligt huske hende fejende ned ad vejen med sin lange nederdel der nåede jorden, med hat med hattenål og fjer var hun et majestætisk syn, stor og svær var hun.
De havde 5-6 børn der alle var meget ældre end mig.