Knudevejen 23

8362 Hørning

Århus Kommune Ejendomsnummer: 254 156

Matr. 10B, Edslev by, Kolt sogn

Grundareal: 120.816

Heraf fredsskov: 13.000

Beboere 2005: Svend Erik Halse, Anne Jørgensen Halse

Tidligere ejere: Søren og Katrine Andersen

Hans Andersen

 

Uddrag af: Erindringer fra min barndom, Inger Agnes Jensen, boede Knudevejen 27 fra 1916 til 1972.

Øst for os boede også Søren Andersen (Knudevejen 23, matr. 10b) ham kan jeg lige mindes, jeg tror han døde omkring 1920-25.

Så overtog hans søn Jens gården og han havde sin søster Agnes som husholderske. Det var en meget gammel gård, lavt til loftet og små bitte rum. Agnes og Jens var meget glade for børn og Mary og jeg gik somme tider over til dem, Agnes kunne nemlig fortælle historier så vi lyttede med øjnene på stilke.

De havde mistet deres mor som børn, hun døde i barselseng efter en lille pige, og faderen måtte så klare sig alene med fem børn, den ældste, en pige kom ind til Edslev til sine fastre og farbrødre der havde en gård derinde.

Både Agnes og Jens blev senere gift, og en anden bror, Hans, fik gården som han havde til 1981, han havde i mange år sin søster Julie som husholderske, men hun blev syg og kom på plejehjem hvor hun døde.

Hans levede de sidste år på Knuden en kummerlig tilværelse (han var flyttet til matr. 18a), han ville ikke have folkepension som han opfattede som fattighjælp, han sultede nærmest, havde ingen penge så der blev lukket for strømmen og han gik i nogle år i et ubeskriveligt roderi. Så blev han syg og kom på sygehus og derfra på plejehjem.

 

Uddrag af "Aarhus Amt", Topografisk håndbog"

Udgivet af: Dansk Kulturhistorisk Forlag 1949

"Stenslyst", Edslev Knude pr. Hørning ejes af gårdejer Hans Christian Andersen, der er født på gården 23/12 1896 som søn af Ane Katrine og Søren Andersen.

H. C. Andersen overtog ejendommen i 1929 efter broderen, Jens Andersen, der havde den efter faderen Søren Andersen. Han købte den af Niels Kjær. Tidligere ejere var Per Mikkelsen og Niels Mikkelsen der har opført gården.

"Stenslyst" har i årevis hørt under Århus Bispesæde, hvortil der i mange år måtte betales en afgift, den såkaldte bispe-byg, eller penge, svarende til byggens værdi.

"Stenslyst" er trelænget. Stuehuset og kostalden stammer fra 1848. Hestestalden blev opført i 1898 og laden i 1929. Kostalden er blevet tilbygget. Bygningerne der er hvidkalket er tækket med fast tag.

Jordtilliggendet er på 22 tdr. land. Deraf blev 3½ tdr. land, der hørte til en lille ejendom, som tilhørte murermester Niels Jensen, af nuværende ejer tilkøbt i marts 1937. Niels Jensen opførte i 1907 et godt stuehus på den lille ejendom. 3½ tdr. land er udlejet til et stenknuseri. Til ejendommen hører endvidere et skovareal på godt 3 tdr. land, der foruden at levere brænde til eget behov, også giver træ og brænde til salg.

Besætningen er på 2 store heste, 7 køer samt 7 ungkreaturer af jydsk broget race samt 10 svin.

Gårdens marker er rige på minder fra gammel tid. Bibliotekar Haugsted fra Århus Museum har gjort flere interessante fund fra svundne tider på "Stenslyst"s marker. Således er der blandt andet blevet påvist flere bopladser og begravelsessteder. Man har fundet en del urner.

Matr. nr. 10b, Edslev.

Ejendomsskyld: 24.900.