Knudevejen 24

8362 Hørning

"Ombelø"

Århus Kommune Ejendomsnummer: 254 161

Matr. 22, Edslev by, Kolt sogn

Grundareal: 21.237

Beboere 2005: Connie Hørlyck

Tidligere ejere: Kresten Jensen, Karen

Andreas Christensen, Grethe

Kresten Jensen, Thyra

Ormslev-Kolt Kommune

 

Uddrag af Erik Aagaards erindringer, s.118:

Matr. nr. 22 (Knudevejen 24) er paa 3 ¾ tdr. land - 1916 med 2.750 kr. gæld og 3.000 kr. brandforsikring.

Den ejes fra 1862 af arbm. Kristen Jensen og hustru Karen til 1905. De har mindst to børn. Datteren Grethe gift med (Andreas Kristensen senere tilføjelse, muligvis af Peder Jensen) har den til 1908, da hun som enke kom til at bo i Niels Hansens opholdshus i Aabo, overtages den af hendes broder Kristen Marius Kristensen og hustru Thyra Rasmussen fra Fyn. De har børnene Karen, Ellen, Børge og Anna. Den ejes nu af (Hørlyck senere tilføjelse, muligvis af Peder Jensen)

Den ligger ved enden af der fra Knudevejen er vej til gartner Niels Sørensens og den, og dens marker grænser til Tarskov Mølles mark.

 

Uddrag af: Erindringer fra min barndom, Inger Agnes Jensen, boede Knudevejen 27 fra 1916 til 1972

Kristen Kristensen og Thyra de boede nordvest for os (Knudevejen 24, matr. 22), deres ejendom hed "Ombelø" (I kirkebøgerne forekommer Ombelev huset), det skulle betyde ombelagt, hvad det var af ved jeg ikke, måske træer.
Han arbejdede som daglejer på Tarskov Mølle. Der var kun to-tre tdr. land til ejendommen, det passede Thyra mest, de havde et par køer og nogle grise, men ingen hest, jorden drev karlene på Tarskov Mølle, det har nok været en del af Krestens løn. Der har jeg set et håndtærskeværk, det kunne Thyra selv tærske med. De havde fire børn, Karen var ældre end mig, ellen jævnaldrende, Børge var på alder med Mary og Anne Margrete var yngre. Huset bestod af en stue, et soveværelse og et køkken, det var ikke meget til seks mennesker. Thyra var god til at synge gamle sange og fortælle, vi kunne godt lide at høre hende. Kresten gik hver dag over markerne til møllen og arbejdede med alt forefaldende arbejde, om vinteren var det mørkt når han gik og også når han kom hjem om aftenen, det var et slidsomt liv, og småt var det også, men de havde det vel som de fleste arbejdsfolk og husmænd på den tid.