Knudevejen 25

"Tingballegård"

Århus kommune Ejendomsnummer: 254 172

Matr. 19, Edslev by, Kolt sogn

Grundareal: 37.457

Delvis nedrevet 1916-1917, der står stadig en ruin på ejendommen.

Tidligere ejere: Anders Jensen 1903-1908

Jens Nielsen og Karoline 1908-1916

I 1916 købte Aksel Jensen ejendommen og lagde den sammen med matr. 20A, en del materialer fra husene blev brugt til at bygge et udhus overfor det oprindelige hus på matr. 20A

Til den daværende gård hørte også matr. 1D (Sandmarken) som blev købt af Anders Brandstrup og lagt sammen med matr. 12B.

Blev omkring 1960 solgt til Peer Årslef der ville drive grusgrav på grunden, det blev aldrig til noget på grund af ændrede vejbygningsteknikker, der er mange sten i området men ikke rent sand.

Ejes nu af Sven Halse, Knudevejen 23.

 

Uddrag af Erik Aagaards erindringer, s.118:

Matr. nr. 19 og 1d (16d 22f Ormslev) er paa 135/8 tdr. land - 1916 med 8.400 kr. gæld og 6.247 kr. brandforsikring. (Lå i svinget mellem Knudevejen 27 og 19, der er stadig en ruin på grunden)

Den ejes fra langt tilbage, og endnu i 1903 af A. Jensen Andersen og hustru, 1916 af Jens Frederik Nielsen og hustru Karoline, som var sygeplejerske. De sælger til Anna og Anders B. Andersen i 1919, som lægger jorden til deres gaard, og fjerner bygningerne. Det var den der laa mellem de store stendiger, (ca. 2 alen høje og brede), alle kørt derfra af vognmand Steffen Bertelsen, den laa syd for Knudevejen, mellem Jakob Jakobsens og Søren Andersens marker.

(Anders Brandstrup købte matr.1d, 6 tdr. land uden bygninger i 1916, Aksel Jensen køber matr. 19 og fjerner bygningerne senere tilføjelse, muligvis af Peder Jensen)