Knudevejen 4

8362 Hørning

Århus Kommune Ejendomsnummer: 254 091

Matr. 14A, Edslev by, Kolt sogn

Grundareal: 21.000

Beboere 2005: Jens Pind, Marianne Pind, Eva Pind,

Tidligere ejere: Anders Jensen

Kresten Jensen

Victor Iversen, Gerda, børn: Bodil ca. 1946, Carsten ca. 1950

 

Uddrag af Erik Aagaards erindringer, s. 110:

Matr. nr. 14a (Knudevejen 4) er paa 12 3/8 tdr. land - 1916 med 11.200 kr. gæld og 10.808 kr. brandforsikring.

Den ejes fra langt tilbage af Anders Jensen og hustru.
Det er den Anders (Døve Anders), der taltes saa meget om i min barndomstid. I 1898 er han en meget gammel mand.

I 1909 anlagdes en ny kommunevej over hans og Peder (Jensen) Juuls marker (Knudevejen 7, matr. 12b) til den gamle Knudevej. Der var, før den blev anlagt, en privatvej fra Harlevvejen (Gungdyvej) til gaarden, som fortsatte gennem gaarden mod vest til den gamle Knudevej, og brugtes meget af de nordligste Knudeboere, især af skolebørnene og mælkekusken, men ogsaa af andre der havde et ærinde til Edslev.

Gaarden var helt sammenbygget med porte mod øst og vest, og de blev lukket om aftenen naar Anders var færdig, saa var det ikke saa godt for dem der færdedes paa den tid, for Anders var ikke nem at raabe op.

Den egentlige vej til Knudeboerne var mere sydlig, og for børnene meget længere til skolen (Aabo skole Gammelsøvej 80. Skolestien gik fra Brydehøjvej 20 ad stendiget til skolen som nu ligger paa den anden side af motorvejen) den havde en stor stigning ved Skovhovederne (paa matr. 1l), hvorimod kommunevejen og Anderses vej var uden bakker.

Deres søn Kristen, gift med Marie; overtog den i 1911, og da den nye vej var anlagt, byggede de den nuværende gaard nord for den. Marie havde en søn ved navnet Søren, som køber Søren Rasmussens ejendom paa Harlev Mark, da han overtog købmandsejendommen i Edslev. Den købes af handelsmand Kristen Iversen og hustru i 1919, og overtages af deres søn Viktor Iversen, gift med Gerda Bent-Andersen, i 1940, og ejes endnu af dem. De har børnene (Bodil og Carsten)

Den ligger nord for den nye vej, og vest for Harlevvejen. (Gungdyvej; paa målebordsblade fra 1876 og 1909 er gaarden vist paa den gamle plads, tilsyneladende i modsatte hjørne af marken med vandhullet)