Knudevejen 7

8362 Hørning

"Egemark"

Århus Kommune Ejendomsnummer: 254 105

Matr. 12B, Edslev by, Kolt sogn

Grundareal: 154.982

Beboere 2005: Hans Christian Beck-Jensen, Inge Malmberg

Tidligere ejere: Peter Jensen Juul

Anders Brandstrup

Hakon og Ruth Jensen

 

Uddrag af: Erindringer fra min barndom, Inger Agnes Jensen, boede Knudevejen 27 fra 1916 til 1972

Anders Brandstrup boede øst for os, han var sognerådsformand i mere end 25 år, hans kone Anne døde ret ung, de havde ingen børn, han giftede sig senere med en enke, Ellen Jensen, hun bragte en datter med sig (Ruth som blev gift med Hakon Jensen).

Denne gård var på ca. 30 tdr. land, de havde to karle og en pige på den lille gård, men Anders var tit borte i embeds medfør, kommunerne var ikke store og havde begrænsede opgaver, så sognerådsformanden ordnede det meste selv.

 

Uddrag af Erik Aagaards erindringer s. 100-102

Mtr. nr. 12b 12c (Knudevejen 7) "Egemark" er paa 21½ tdr. land. - 1916 med 12.000 kr. gæld og 11.251 kr. brandforsikring.

Den første jeg har hørt om i den hed Hans Møller. - Et rygte eller sagn - berettes om ham saalydende; En mørk aften han var paa hjemvejen fra Edslev, gik han fra Knudevejen, neden for dens bratte stigning, over nabomarken efter hjemmet, faldt han i den dybe mergelgrav, som var i den. Fyldt med vand - som den var -, bad han i sin nød Gud om hjælp. Efter nogen tids plasken, fik han fat i nogle grene, som hang ud fra buske paa brinken, og udbrød da: "No ska do satenrasteme ha tak, no ka a sjel" Efter Hans er der en Jørgen Møller, (om det er en søn, broder eller en slægtning) ved jeg ikke, kun at han var der, og afløses af Peder Møller med familie, der i 1897 flytter til Taastrup, og sælger den til kvægopdrætteren Peder Jensen Juul fra Hesselballegaarden i Ormslev. Han var ikke gift. I 1914 sælger han til ldm. Anders Brandstrup Andersen fra Egaa, gift med Anna Nielsen fra Kunnerup.

Der var i 1909 anlagt en ny kommunevej mellem Edslev-Harlevvejen og den gamle offentlige private Knudevej, til afløsning af den helt private vej, gennem Anders Jensens gaard og mark, samt Peder Jensen Juuls mark, og anlagdes lige nord for hans gaard, (paa hans og Anders Jensens marker). Den private vej, var til da, brugt af mælkekusken og skolebørnene, samt næsten hele knudeboerne.

Efter den første krig, bygger de østfløjen til laden, og 1925 et nyt stuehus vest for gaarden, hvor der var et krat, der dækkede en lille kæmpehøj; og det gamle, blev derefter indrettet til udhus, saa gaarden blev firelænget. De køber naboejendommen mod syd paa 13 5/8 tdr. land, lægger dem til gaarden, og fjærner bygningerne. (A. B. køber i 1916 mtr. nr.1d, sandmarken, 6 tdr. land uden bygninger, Aksel Jensen køber mtr. nr. 19, 7 tdr. land, og fjerner bygningerne. Senere tilføjelse, sandsynligvis af Peder Jensen). Det var ejendommen, mellem de to store stendiger, ca., to alen høje og brede, i hele markens dybde mod syd fra Knudevejen, som nu er sporløst forsvundne. Den er købt før 1931, for da bygger de den ny kostald med grundmur og brandfri loft, samt fast tag, og det blev der ogsaa lagt paa de øvrige bygninger, saa det blev efterhaanden, en næsten nybygget gaard.

Deres ægteskab var barnløst. Efter Annas død i 19??, blev han gift med Kristian Jensens enke fra Trangelgaarden i Ingerslev, Ellen (f. Aagaard Eriksen) den 12/9 1935. Trangelgaarden solgte de til Ejner Brandt, og Ellen og hendes datter Ruth drog ud paa Knuden. I 1950 blev Ruth gift med Hakon Jensen fra Bredmose i Kattrup, og overtager gaarden i 1951. Tre aar efter køber Ellen og Anders den nedlagte kæmnerbolig i Kattrup, og boer der. Ellen dør i 1961, og Anders sælger da huset til smedem. Larsen, og boer igen derefter hos Ruth og Hakon fra 1962. deres ægteskab var barnløst.

Ruth og Hakon har børnene, Holger, Torkil og Elisabeth. De er ejere endnu af den.

Den ligger sydfor den nye Knudevej, ved et lille sving.